Làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 9h sáng đến 9h tối